Reprezentowanie Klientów w sprawach nieautoryzowanych transakcji bankowych (phishing, oszustwa bankowe)

Żyjemy w czasach, kiedy większość spraw życia codziennego załatwiamy siedząc w domu lub biurze. Z uwagi na dostępność ofert, produktów i usług on-line znacznie rozwinął się również system płatności mobilnych.

Analizujemy umowę nieodpłatnie Zdecydowana większość z nas posiada dostęp do serwisów transakcyjnych w banku i aplikację w telefonie, które znacznie ułatwiają dostęp do naszych finansów i systemu płatności. Prostsze, wychodzące naprzeciw oczekiwań klientów banku rozwiązania, powodują jednocześnie większe ryzyko związane z bezpieczeństwem naszych środków finansowych i oszczędności.i przedstawiamy korzystne warunki prowadzenia sprawy.

Banki gwarantują nam jednak, że nasze środki są bezpieczne – prawo obliguje instytucje finansowe do monitorowania i wprowadzania instrumentów, które każdemu konsumentowi pozwolić mają na korzystanie ze środków na kontach bankowych w sposób całkowicie bezpieczny.

W jakiej zatem jesteśmy sytuacji, kiedy jednak okazuje się, że transakcja, której dokonaliśmy nie była tą na jaką wyglądała albo z naszego konta bankowego giną środki w zupełnie niespodziewany sposób, nierzadko środki, które stanowią oszczędności całego naszego życia.

Wzrost transakcji internetowych wywołany również pandemią Covid – 19 stanowi okazję do całej gamy oszustw i nadużyć. Popularne stały się kradzieże środków z rachunku bankowego dostępnego przez Internet, obciążenia konta czy karty kredytowej lub debetowej bez wiedzy klienta. Dodatkowo plagą są kradzieże internetowe za pośrednictwem popularnych portali internetowych, linków wysyłanych w fałszywych wiadomościach SMS dotyczących rzekomo nieopłaconych mandatów lub zatrzymanych paczek czy przekierowanie do witryn pytających o dane naszej karty bankowej. Prawo – ustawa o usługach płatniczych z dnia 19.08.2011 r. definiuje taką sytuację jako nieautoryzowaną transakcję płatniczą.

Oczywiście po stronie klienta banku istnieją obowiązki dotyczące instrumentów płatniczych (kart bankowych i haseł) m.in. użytkownik instrumentu płatniczego zobowiązany jest do korzystania z instrumentu płatniczego zgodnie z umową i niezwłocznie zgłaszać dostawcy (bankowi) utratę, kradzież, przywłaszczenie albo nieuprawnione użycie instrumentu płatniczego lub nieuprawniony dostęp do tego instrumentu. Będą to takie sytuacje jak kradzież, utrata karty, ale również powzięcie informacji o wypłacie środków, dokonaniu przelewu lub zaciągnięciu pożyczki na które właściciel rachunku/posiadasz instrumentu płatniczego nie wyrażał zgody i których nie autoryzował np. za pomocą indywidualnych kodów przypisanych do rachunku lub zatwierdzając transakcję w aplikacji mobilnej.

W przypadku nieautoryzowanej transakcji bankowej to bank powinien udowodnić, że transakcja płatnicza została autoryzowana i prawidłowo zapisana w systemie służącym do obsługi transakcji płatniczych dostawcy oraz że nie miała na nią wpływu awaria techniczna ani innego rodzaju usterka związana z usługą płatniczą świadczona przez tego dostawcę, w tym dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej. W praktyce jednak to w interesie klienta jest przedstawienie dowodów na brak autoryzacji, akceptacji, zatwierdzenia operacji. Korzystne i zwiększające nasze szanse na drodze sądowej jest choćby potwierdzenie złożenia pisemnej reklamacji spornych transakcji czy złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na policji. Należy również pamiętać, że infolinie banków, na których możliwe jest w pierwszej kolejności zgłoszenie reklamacji i ewentualne zastrzeżenie kart bankowych nagrywają rozmowy z klientem co również stanowi istotny dowód w sprawie.

Z perspektywy klienta banku najistotniejszym jednak jest, że ustawodawca przewiduje obowiązek zwrotu płatnikowi kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia. Oznacza to, że w przypadku, gdy płatnik korzysta z rachunku płatniczego, dostawca płatnika przywraca obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dostawca płatnika ma uzasadnione i jednocześnie należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewa oszustwo i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw.

Warto zaznaczyć, że w sporach dotyczących nieautoryzowanych transakcji lub kradzieży internetowych, mimo, iż ustawodawca przewiduje instrumenty zapewniające ochronę płatnika i konsumenta, specjalistyczna pomoc prawna jest niezwykle cenna. Wsparcie profesjonalnego pełnomocnika jeszcze na etapie przedsądowym pozwala skrócić czas i doprowadzić do szybszego odzyskania pieniędzy. Niestety reakcje banku zmierzają bowiem do tego, by nie uwzględniać reklamacji klienta i zawiłą argumentacją zniechęcić go do dochodzenia środków bezpośrednio od banku.

Zakres działań jakie oferuje nasza kancelaria:

Porada prawna i analiza dokumentów

Gwarantujemy indywidualne podejście do klienta. Analizujemy dokumenty i każdą sprawę całkowicie odrębnie, uwzględniając wszelkie jej okoliczności. Kolejnym krokiem jest przedstawienie proponowanej klientowi strategii procesowej oraz możliwe scenariusze sprawy na dalszym etapie. Wówczas ustalane są również kwestie wynagrodzenia kancelarii oraz koszty ponoszone przez klienta.

Działania prawne

Po dokonaniu analizy sprawy rekomendujemy przygotowanie i skierowanie do banku przedsądowego wezwania do zapłaty. Jest to rozwiązanie pozwalające na późniejszym etapie nie tylko wystąpienie z żądaniem na drogę sądową, ale również daje perspektywy do ewentualnego ugodowego załatwienia sprawy. Ponadto stanowi to dla banku sygnał, że klient będzie dochodził swojej należności i nie zrezygnuje z drogi sądowej.

W przypadku gdy klient nie złożył zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa bezpośrednio po zdarzeniu, a w naszej ocenie zwiększy to dbałość o interes klienta, kancelaria podejmuje działania także na drodze postępowania karnego.

    Formularz kontaktowy    Nasza strona korzysta z plików cookie, głównie z usług stron trzecich. Zdefiniuj swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.
    Polityka prywatności