Reprezentowanie Klientów w sprawach nabywania instrumentów finansowych

Mamy świadomość jak cenne jest poczucie bezpiecznego ulokowania zgromadzonych oszczędności. Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób, które to poczucie utraciły.

We wrześniu 2022 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił wszczęcie procedury przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank SA. Wskutek wydania decyzji obecnie na rynku istnieje Getin Noble Bank S.A. (objęty przymusową restrukturyzacją) oraz VeloBank S.A. (który przejął część praw i obowiązków spółki Getin Noble Bank S.A.). Decyzja ta wpływa na sytuację prawną wielu klientów Banku. Poniżej opisujemy te, z którymi już mieliśmy okazję zetknąć się w praktyce.

Wskutek wydanej w dniu 29 września 2022 roku umorzono część obligacji wyemitowanych przez Bank. W rezultacie wiele osób utraciło oszczędności życia.

Walczymy w imieniu naszych Klientów o środki jakie zainwestowali w obligacje i fundusze za pośrednictwem domu maklerskiego lub banku bądź też nabyli je od samego emitenta.
Bezpłatnie analizujemy dokumenty i proponujemy najskuteczniejsze rozwiązanie.

    Formularz kontaktowy    Nasza strona korzysta z plików cookie, głównie z usług stron trzecich. Zdefiniuj swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.
    Polityka prywatności