Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Grzegorczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka i Mediacyjna adwokat Agnieszka Grzegorczyk z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Wojciech 7/10; 61-749 Poznań.
 2. W sprawach przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo kontaktować listownie na adres siedziby Kancelarii, telefonicznie pod numerem 664-39-64-64 lub mailowo na adres: biuro@kancelariagrzegorczyk.pl
 3. Macie Państwo prawo do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu. Nadto macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz do ich przenoszenia i przekazywania podmiotom przez Państwa wskazanym
 4. W przypadku podejrzenia lub uznania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy co narusza przepisy prawa, macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
  ~ zawarcia lub wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w szczególności umów dotyczących świadczenia usług prawnych lub współpracy z dostawcami i kontrahentami;
  ~ udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, kontaktu telefonicznego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO)
  – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, cele archiwalne, świadczenie usług na rzecz Klienta w sytuacji, w których interes Klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zrealizowania usługi.
 7. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; art. 6 ust.1 lit f
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty zaopatrujące Administratora danych w rozwiązania techniczne lub organizacyjne (usługi teleinformatyczne, informatyczne, usługi księgowe)
 9. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie to niezbędne dla prawnie uzasadnionych celów, jednakże nie dłużej niż do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie. W wypadku danych osobowych, które przetwarzamy w związku z wykonywaniem umów, dane te przetwarzamy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. W każdym z powyższych przypadków będzie to trwało nie dłużej niż 10 lat
Nasza strona korzysta z plików cookie, głównie z usług stron trzecich. Zdefiniuj swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.
Polityka prywatności