Kredyt złotówkowy ze wskaźnikiem WIBOR

Do niedawana kredytobiorcy byli przekonani, że jedynie umowy kredytu waloryzowanego do waluty obcej, w szczególności franka szwajcarskiego zawierają niedozwolone postanowienia umowne. Obecnie coraz częściej zwraca się uwagę na nieuczciwość mechanizmów zawartych w umowach kredytu złotówkowego, w szczególności wątpliwości budzi wskaźnik WIBOR.

Do sądów trafiają pozwy dotyczące kredytów złotówkowych i stopniowo pojawiają się orzeczenia korzystne dla kredytobiorców, między innymi w przedmiocie udzielenia kredytobiorcom zabezpieczenia roszczenia poprzez zawieszenie obowiązku spłaty kredytu do czasu zakończenia postępowania.

WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate. Jest to wysokość oprocentowania, na jaką banki udzielają sobie wzajemnie pożyczek. Nie jest to wskaźnik stały i niezmienny. Jest on ustalany codziennie, co wpływa na podwyższenie lub obniżenie raty kredytu. Wskazać należy, że banki w praktyce nie dokonują transakcji, które miałyby stanowić podstawę WIBORu. Wobec tego, wskaźnik WIBOR jest tak naprawdę nieobiektywny i bezzasadnie wpływa na wysokość spłacanych przez kredytobiorców comiesięcznych rat. Co więcej, stosowanie powyższej stawki w umowach kredytowych skutkuje całkowitym przerzuceniem ryzyka finansowego na kredytobiorców. Banki istotnie nadużywały więc swojej pozycji jako instytucji zaufania publicznego, proponując konsumentom wadliwie skonstruowane umowy kredytowe.

Doświadczenie zdobyte w procesach o ustalenie nieważności umowy kredytu waloryzowanego do waluty CHF pozwala nam na dokonanie analizy umowy o kredyt złotówkowy. W zależności od konkretnej sytuacji możliwe są różne rozstrzygnięcia sądów – usunięcie wszelkich klauzul dotyczących oprocentowania z uwagi na stwierdzenie wadliwości wskaźnika WIBOR, usunięcie wskaźnika z umowy przy jednoczesnym pozostawieniu marży banku oraz unieważnienie całości umowy kredytowej.

W przypadku żądania unieważnienia umowy trzeba mieć na uwadze konkretną sytuację danego kredytobiorcy. Jest to spowodowane tym, że takie orzeczenie powoduje po stronie kredytobiorcy obowiązek zwrotu całej kwoty wypłaconego mu kredytu.

Z kolei w sytuacji, gdy sąd uzna, że postanowienia dotyczące oprocentowania mają charakter abuzywny i naruszają interesy konsumenta, kredytobiorca będzie zobowiązany do dalszego wykonywania umowy z pominięciem niewiążących go klauzul, przy jednoczesnym pozostawieniu marży banku. Jeżeli jednak sąd ustali, że wskaźnik WIBOR jest wadliwy, co wiązać się będzie z usunięciem wszystkich postanowień dotyczących oprocentowania, kredytobiorca będzie zobowiązany do dalszego spłacania kredytu, ale z pominięciem oprocentowania, a więc odsetek. Taka sytuacja będzie dla kredytobiorcy bardzo korzystna, ponieważ finalnie zwróci on bankowi wyłącznie kwotę wypłaconego kapitału.

W ramach współpracy z kancelarią analizujemy umowę kredytową, a następnie proponujemy najskuteczniejsze rozwiązanie. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, zapewniając Klientowi możliwie najkorzystniejsze rozstrzygnięcie.

    Formularz kontaktowy    Nasza strona korzysta z plików cookie, głównie z usług stron trzecich. Zdefiniuj swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.
    Polityka prywatności