Dla biznesu

Sprawy prywatne

Specjalizacje Kancelarii

Misją Kancelarii Adwokackiej i Mediacyjnej Adwokat Agnieszki Grzegorczyk jest zapewnienie naszym Klientom opieki dopasowanej do ich aktualnych potrzeb. Realizując czynności adwokackie w ramach przysługujących nam uprawnień, podejmujemy się spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwodów i podziału majątku. Obszarem, w którym Kancelaria świadczy swoją pomoc, jest również obsługa prawna firm, obejmująca zarówno bieżące doradztwo, jak i stałą opiekę na rzecz uczestników obrotu gospodarczego.

Pomoc prawna Klientom indywidualnym oraz ich najbliższym

Relacje osobiste i rodzinne w wielu obszarach bywają regulowane przez prawo cywilne. Warto zdawać sobie z tego sprawę, by w razie rozmaitych problemów prawnych, zwrócić się o pomoc do odpowiedniego specjalisty. W naszej Kancelarii zajmujemy się obsługą spraw rodzinnych, które oprócz doskonałej znajomości przepisów i niuansów prawnych, często wymagają również obiektywnego i pozbawionego emocji spojrzenia z zewnątrz. Koncentrując się na wypracowaniu najkorzystniejszych rozwiązań, realizujemy czynności służące stosownemu zabezpieczeniu interesów naszych Klientów oraz ich firm, udzielając bieżących porad oraz reprezentując ich przed sądami wszystkich instancji. Zakres świadczonych przez nas usług w zakresie prawa rodzinnego i spraw cywilnych obejmuje m.in.:

 • rozwody i kwestie związane z podziałem majątku,
 • obronę w sprawach o phishing i wyłudzenia danych,
 • reprezentowanie tzw. frankowiczów w sporach z bankami,
 • pomoc osobom poszkodowanym przez firmy oferujące instrumenty finansowe,
 • obsługę prawną w sprawach dotyczących wpisywania wskaźnika WIBOR w umowy kredytowe.

Obsługa prawna firm

Ważnym obszarem działań Kancelarii Adwokackiej i Mediacyjnej Adwokat Agnieszki Grzegorczyk jest również pomoc świadczona na rzecz przedsiębiorców z różnych branż. Obsługa prawna firm ukierunkowana jest na sprawne rozwiązywanie problemów podmiotów gospodarczych, a także na zapewnienie im pomocy w bieżących sprawach i sporach.

Zakres udzielanej pomocy dotyczy w szczególności takich kwestii, jak:

 • bieżąca opieka, obejmująca m.in. doradztwo i analizowanie przepisów, przygotowywanie oraz opiniowanie umów i dokumentów,
 • monitorowanie wierzytelności, dbałość o prawne aspekty zatrudniania pracowników, wdrażanie nowych rozwiązań oraz wiele innych form wsparcia,
 • obsługa prawna restrukturyzacji, upadłości czy likwidacji firm,
 • reprezentowanie w sporach cywilnych dotyczących kredytów frankowych dla przedsiębiorców,
 • pomoc prawną z zakresu prawa pracy i przeciwdziałania mobbingowi,
 • obsługę spraw karnych gospodarczych oraz karno-skarbowych,
 • reprezentacja w mediacjach, negocjacjach oraz postępowaniach sądowych i administracyjnych,
 • odzyskiwanie wierzytelności,

a także wielu innych działań z zakresu obsługi prawnej firm, dostosowanych do indywidualnych potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Podobnie jak w przypadku spraw rozpatrywanych na gruncie prawa rodzinnego i cywilnego, zakres pomocy jest ustalany indywidualnie przed rozpoczęciem współpracy.

Nasza strona korzysta z plików cookie, głównie z usług stron trzecich. Zdefiniuj swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.
Polityka prywatności