Zawieszenie spłaty rat kredytu w trakcie trwania procesu CHF

Zawieszenie spłaty rat kredytu w trakcie trwania procesu CHF

Zawieszenie spłaty rat kredytu w trakcie trwania procesu CHF 1200 1201 Agnieszka Grzegorczyk
zawieszenie spłaty rat kredytu

Zawieszenie spłat rat kredytu zanim zapadnie prawomocny wyrok – CHF

Zabezpieczenie powództwa polegające na wstrzymaniu obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu staje się coraz bardziej powszechne.

Zabezpieczenie dotyczy okresu od daty udzielenia zabezpieczenia do prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy i jest możliwe po złożeniu stosownego wniosku przez pełnomocnika. Z naszego doświadczenia wynika, że odpowiedni wniosek może być rozpoznany sprawnie i skutecznie – a to na tym zależy każdemu Klientowi.

Dodatkowo Sąd nie tylko zawiesza obowiązek spłaty rat kredytowo-odsetkowych, ale również zakazuje bankowi wypowiedzenia umowy kredytowej oraz przekazywania informacji do BIK i KRD.

Na wniosek kancelarii sądy udzieliły zabezpieczenia naszym Klientom w sprawach m.in. przeciwko Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie, mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Raiffeisen Bank International AG Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, a także BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Kredytobiorcom sprzyja linia orzecznicza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak wskazano w wyroku z dnia 15 czerwca 2023 r., w sprawie C-287/22, udzielenie zabezpieczenia poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat miesięcznych może być konieczne w celu zapewnienia pełnej skuteczności przyszłego orzeczenia ustalającego nieważność zawartej umowy kredytu. Trybunał słusznie zauważył, że w przypadku braku zabezpieczenia, Kredytobiorca po zakończonym postępowaniu sądowym musiałby wystąpić z nowym powództwem, którego przedmiotem byłoby uregulowanie miesięcznych rat zapłaconych w toku pierwotnego procesu.

Każda sprawa sądowa wiąże się z długim czasem oczekiwania na wydanie ostatecznego orzeczenia oraz generuje dodatkowe koszty, co ma istotne znaczenie dla Kredytobiorców, którym zależy na jak najszybszym pozbyciu się wysokich kosztów obsługi kredytu. W przypadku dokonania przez Klienta nadpłaty na rzecz Banku, udzielenie zabezpieczenia znacznie usprawnia proces dalszych rozliczeń między stronami.  Warto więc nie zwlekać z zasięgnięciem pomocy pełnomocnika, by uniknąć niepotrzebnego przedłużania postępowania w sprawie roszczeń przeciwko bankowi.

Podsumowując, dzięki udzieleniu zabezpieczenia Klient od dnia wydania postanowienia zwolniony jest z obowiązku dokonywania spłaty kredytu, co stawia go w bardzo korzystnej sytuacji. Szczegółowe rozliczenia między bankiem a Kredytobiorcą następują dopiero po zapadnięciu prawomocnego wyroku. Jednocześnie, Klient ma pewność, że bank w trakcie postępowania nie wypowie mu umowy kredytowej. Sytuacji Kredytobiorcy dodatkowo sprzyja dokonanie nadpłaty na rzecz Banku przez Konsumenta, co w praktyce ma bardzo często miejsce w przypadku kredytów „frankowych”.

Julia Karaszewska
Młodszy prawnik

Nasza strona korzysta z plików cookie, głównie z usług stron trzecich. Zdefiniuj swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.
Polityka prywatności