Zabezpieczenie w sprawie „frankowej” w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Zabezpieczenie w sprawie „frankowej” w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Zabezpieczenie w sprawie „frankowej” w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. 600 600 Alicja Taczała – Hadaś
zabezpieczenie roszczenia w sprawie Bank Millennium S.A.

Zabezpieczenie w sprawie „frankowej” – sprawa przeciwko Bankowi Millennium S.A.

W dniu 11 stycznia 2024 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydzial Cywilny udzielił naszym Klientom zabezpieczenia w sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytu i zapłatę przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dzięki zabezpieczeniu powództwa przez Sąd, nasi Klienci mogą  legalnie zaprzestać dokonywania spłaty rat kredytu w wysokości i terminach określonych umową kredytu z 2008 roku aż do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie

Warto pamiętać, że wniosek o zabezpieczenie możemy złożyć zarówno wraz z pozwem jak i już po jego złożeniu tj. w trakcie trwania postępowania. W praktyce dobrze jest złożyć wniosek już na początku, a więc w tym samym piśmie, w którym składamy pozew. Taki wniosek nie podlega dodatkowej opłacie i jest rozpoznawany przez sąd „bezzwłocznie”. Sam wniosek nie przedłuży więc znacznie samego procesu, a może przynieść wymierne korzyści.

Sądy powszechne w Polsce nie mają wątpliwości, że umowy frankowe zawierane z konsumentami zawierają klauzule abuzywne, a tym samym nie powinny wywoływać skutków prawnych wobec Klientów banku. Sądy coraz częściej wydają postanowienia o zabezpieczeniu w sprawach dotyczących frankowych umów kredytu co wynika z faktu, że słusznie dostrzegają konieczność ochrony interesów kredytobiorców.

Nasza strona korzysta z plików cookie, głównie z usług stron trzecich. Zdefiniuj swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.
Polityka prywatności