Zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny

Zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny

Zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny 1080 1080 Joanna Kardzis
zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny

Zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny

A propo zabezpieczenia zaspokojenia kosztów utrzymania rodziny

W naszej Kancelarii walczymy zaciekle o interesy naszych Klientów – zobaczcie sami.

Nasza Klientka sprawuje pieczę nad trójką małoletnich dzieci, sama choruje. Rozpad rodziny związany z odejściem męża spowodował po jej stronie bardzo trudną sytuację bytową. Aktualnie ojciec dzieci nie uczestniczy w życiu rodziny. Koszty jej utrzymania są zaś znaczne, bo wiążą się ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi także każdego dziecka.

Kancelaria złożyła w pozwie rozwodowym wniosek o zaspokojenie potrzeb rodziny określając żądanie na kwotę 7000 zł. Sąd Okręgowy, opierając się głównie na analizie dochodów obojga rodziców wydał postanowienie, w którym zasądził od pozwanego kwotę 3500 zł w trybie zabezpieczenia kosztów utrzymania rodziny. Kwota ta nie była wystarczająca i satysfakcjonująca wobec realnej sytuacji matki i trójki dzieci. Rodzina żyła wcześniej na zdecydowanie wyższym poziomie, zaś dochód pozwanego jaki przyjął Sąd nie obrazuje jednak jego rzeczywistych możliwości zarobkowych.

Postanowienie Sądu Okręgowego zostało przez nas zaskarżone – postępowanie zażaleniowe trwało ponad pół roku, w trakcie którego Kancelaria złożyła kilka pism zawierających wciąż nowe dowody na wydatki i potrzeby dzieci oraz realną sytuację zarobkową i majątkową rodziny.

Sąd Apelacyjny dostrzegł naszą argumentację i zmienił postanowienie Sądu Okręgowego podwyższając kwotę zabezpieczenia do 5.500 zł miesięcznie. Naturalnie podwyższona kwota obowiązuje od daty zabezpieczenia roszczenia w I Instancji – tym samym pozwany będzie musiał wyrównać wstecz po 2000 zł za każdy miesiąc począwszy od maja 2023 r.

Dowody i determinacja w wykazywaniu swoich racji jest kluczem do sukcesu w tego typu sprawach.

Poniżej dla porównania postanowienie Sądu I instancji.

Nasza strona korzysta z plików cookie, głównie z usług stron trzecich. Zdefiniuj swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.
Polityka prywatności