Wspólność majątkowa małżeńska

Wspólność majątkowa małżeńska

Wspólność majątkowa małżeńska 600 600 Joanna Kardzis
wspólność majątkowa małżeńska

Wspólność majątkowa małżeńska

Zawarcie związku małżeńskiego co do zasady wprowadza między małżonkami ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.

Co należy wiedzieć na temat wspólności majątkowej małżeńskiej ?

Trwa od daty zawarcia związku małżeńskiego, co oznacza, że:

~ wszystkie przedmioty majątkowe jakie nabyliśmy przed ślubem nie stają się naszą wspólną własnoscią, lecz są wyłącznie majątkiem osobistym i małżonek nie ma do tych przedmiotów żadnych praw (za naszego życia)

~ wszelkie zobowiązania – kredyty, pożyczki zaciągnięte przed ślubem obciążają tylko i wyłącznie tego małżonka, który je zaciągnął – chyba że zaciągnęliśmy je wspólnie ale nie jako małżonkowie, wówczas nadal to zobowiązanie jest wspólne

 

Wchodzą do niej:

~ dochody z pracy – wynagrodzenie za pracę, dochód z firmy to od tej pory nasze wspólne pieniądze

~ dochody z majątku osobistego – mieszkanie sprzed ślubu nadal jest tylko jednego z małżonków, ale jeśli zdecydujemy się je np. wynająć, to dochód z najmu tego mieszkania będzie nasz wspólny

~ środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków

~ wszystko co od tej chwili nabywamy jest nasze wspólne,

 

Czy i jak można nabyć przedmioty, w trakcie trwania wspólności majątkowej, do majątku osobistego jednego z małżonków?

Chcąc kupić nieruchomość na wyłączną własność, jednocześnie pozostając w związku małżeńskim z ustrojem wspólności majątkowej, należy kupić je ze środków z majątku osobistego wskazując podczas sporządzenia aktu notarialnego, że środki na zakup mieszkania stanowią majątek osobisty danego małżonka.

ALE UWAGA !!!

Samo oświadczenie, na wypadek ewentualnych roszczeń drugiego małżonka po rozwodzie, nie wystarczy – musimy móc udowodnić, że faktycznie mieliśmy oszczędności własne sprzed ślubu ewentualnie środki na zakup pochodziły ze sprzedaży przedmiotu/nieruchomości będącej naszym majątkiem osobistym

 

Nie wchodzą do niej:

~ spadek

~ przedmioty dedykowane do zaspokajania potrzeb tylko jednego z małżonków (okulary, zegarki, sprzęt sportowy, instrumenty, akcesoria i sprzęt medyczny)

~ nie pobrane jeszcze dochody z pracy, choćby były już należne

~ przedmioty uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków (np. nagrody przyznane za osiągnięcia artystyczne, sportowe, techniczne)

~ prawa autorskie, pokrewne własności przemysłowej i inne prawa twórcy

Nasza strona korzysta z plików cookie, głównie z usług stron trzecich. Zdefiniuj swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.
Polityka prywatności