Kredyt CHF po rozwodzie – czy byli małżonkowie muszą występować w procesie razem ?

Kredyt CHF po rozwodzie – czy byli małżonkowie muszą występować w procesie razem ?

Kredyt CHF po rozwodzie – czy byli małżonkowie muszą występować w procesie razem ? 600 600 Joanna Kardzis
kredyt CHF po rozwodzie

Kredyt CHF po rozwodzie – czy byli małżonkowie muszą występować w procesie razem ?

Oczywiście tak jest najprościej, a dotychczas praktycznie inaczej być nie mogło. Jeśli istniał między małżonkami konflikt a tylko jedno było zainteresowane procesem, wówczas po wniesieniu pozwu Sąd, na wniosek powoda lub z urzędu, wzywał drugiego kredytobiorcę do wzięcia udziału w sprawie. Jednakże, w przypadku braku reakcji niezainteresowanego współdziałaniem małżonka, powództwo było oddalane – zachodziło bowiem zdaniem Sądu tzw. współuczestnictwo konieczne wszystkich kredytobiorców – co do żądania nieważności umowy kredytowej przez nich zawartej. Zatem brak uczestnictwa wszystkich kredytobiorców w procesie wykluczał skuteczne domaganie się unieważnienia przez Sąd umowy a co zatem idzie rozliczenia z bankiem.

Aktualnie, w przypadku braku porozumienia między małżonkami, proces jednego z nich z bankiem jest możliwy. W październiku 2023 r. zapadły dwie ważne uchwały Sądu Najwyższego które wprost wskazują na brak współuczestnictwa koniecznego obu kredytobiorców przy żądaniu nieważności umowy kredytowej.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19.10.2023 – III CZP 12/23 oraz uchwała z dnia 26.10.2023 – III CZP 156/22 powodują, że Sądy nie będą oddalać pozwów w przypadku, gdy wystąpi z nim tylko jeden kredytobiorca.

Niezależnie od żądania nieważności, żądanie zapłaty mogło być sformułowane na rzecz jednego tylko kredytobiorcy – jeśli np. małżonkowie mieli rozdzielność majątkową i tylko jeden małżonek kredyt spłacał bądź też podzielili się majątkiem i jeden z kredytobiorców przejął kredyt wraz z nieruchomością, także w zakresie dotychczas wspólnie zapłaconych rat. Dlatego konflikt pomiędzy małżonkami, kiedy jedno i tak „nie korzystało” na nieważności i nie chciało już „wspierać” drugiego małżonka, który z kredytem pozostał, stanowił ogromny problem. Sąd Najwyższy rozstrzygnął słusznie – aktualnie nie jest dostępne jeszcze uzasadnienie uchwały.

Nasza strona korzysta z plików cookie, głównie z usług stron trzecich. Zdefiniuj swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.
Polityka prywatności