Jak przygotować się do sprawy o podział majątku

Jak przygotować się do sprawy o podział majątku

Jak przygotować się do sprawy o podział majątku 1200 1201 Agnieszka Grzegorczyk
sprawa o podział majątku

Jak przygotować się do sprawy o podział majątku?

Temat podziału majątku nierzadko bywa równie stresujący jak sam rozwód. Majątek gromadzony jest często latami. W zależności od okoliczności rozstania podział majątku może przebiegać bardziej lub mniej ugodowo.

Przede wszystkim należy pamiętać, że podział majątku może nastąpić już w procesie rozwodowym jednak jest to opcja z założeniem względnej zgody i możliwości porozumienia między małżonkami co do ewentualnych ustępstw.

W sytuacji, gdy brak jest zgody między małżonkami, sprawa o podział majątku toczyć się będzie w osobnym postępowaniu już przed Sądem Rejonowym, co w naturalny sposób wiąże się z dodatkowym upływem czasu i kosztami.

Kolejną ważną kwestią jest to jaki ustrój majątkowy panuje między małżonkami – co do zasady jest to wspólność majątkowa powstająca w momencie zawarcia małżeństwa. Zakładając, że małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa nie modyfikowali ustroju majątkowego, wszystko to co zostało nabyte w trakcie małżeństwa, niezależnie czy nabyto to wspólnie czy przez jednego z małżonków, stanowi majątek wspólny.

Z tego właśnie powodu najczęściej rodzą się konflikty, często bowiem małżonek dokonujący zakupu danej rzeczy pozostaje w przekonaniu, że przykładowo pojazd kupiony z wynagrodzenia jakie otrzymuje za pracę, stanowi jego własność, a w rzeczywistości jest on w połowie własnością drugiego małżonka.

Tak więc zastanawiając się nad podziałem majątku niezależnie czy przy rozwodzie czy już po, przede wszystkim należy rozeznać się w tym co stanowi nasz majątek i jak bardzo szczegółowo chcemy dokonywać podziału. W praktyce są pary, które dzielą wyłącznie „cenniejsze” rzeczy – nieruchomości, pojazdy, oszczędności niemniej są również takie związki, w których z różnych przyczyn dzieli się również drobniejszy majątek – akcesoria AGD, kolekcje książek, zastawę stołową, sprzęty sportowe.

Ważne jest aby ustalić co wchodzi w skład majątku wspólnego, względnie co jest wspólne lecz jednak w skład majątku wspólnego nie wchodzi, oraz w jakim zakresie majątek osobisty jaki posiadaliśmy przed zawarciem związku małżeńskiego został poprzez różnego rodzaju rozrządzenia majątkowe składnikiem naszego majątku wspólnego.

Kolejnym krokiem, który w praktyce pozostaje istoty, jest ustalenie zobowiązań jakie obciążają małżonków (kredytów, leasingów, pożyczek itd.) i kosztów życia. Często bowiem w tego rodzaju sprawach jeden z małżonków „w zamian” za jeden ze składników majątku może przejąć zobowiązanie majątkowe.

Z takimi informacji najlepiej udać się do prawnika stale zajmującego się sprawami majątkowymi, tak aby z uwzględnieniem konkretnej sytuacji osobistej Klienta znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące i dające poczucia bezpieczeństwa na lata.

Joanna Kardzis
aplikant adwokacki

Nasza strona korzysta z plików cookie, głównie z usług stron trzecich. Zdefiniuj swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.
Polityka prywatności